Compromís i la resta de formacions amb representació a la Mancomunitat presentaran mocions als ajuntaments per impulsar l’ens comarcal

Els alcaldes i alcaldesses sotasignants, representants dels Grups Polítics del Partit Popular, PSPV-PSOE i BLOC-COMPROMÍS a la Mancomunitat de Municipis de La Safor, presenten al Plenari, a l’empara del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, aquesta MOCIÓ per a incloure-la en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Plenari que es convoque, i als efectes del seu debat i votació. Al Plenari extraordinari de la Mancomunitat de Municipis de La Safor, de data 27 de…Read more