El 26 de març de 1982, mitjançant Decret del Consell, s’aprovaren els Estatuts de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, 31 pobles de la comarca s’associaven per a la gestió d’interessos i obres en comú, Estatuts modificats i posteriorment homologats per Ordre de 14 de gener del 2008 del Conseller de Presidència i Vicepresident primer del Consell.

L’11 de desembre de 2007 es signà l’Acord per part dels tres partits polítics amb representació a la Mancomunitat de Municipis de La Safor, on reafirmaren el compromís de treballar per la cohesió comarcal des de la Mancomunitat i la construcció d’una Mancomunitat que preste més i millors serveis a tots els pobles de la comarca.

Han passat 30 anys, i la idea principal de la constitució de la Mancomunitat de Municipis de la Safor continua igual de vigent: la col·laboració dels municipis per a la unió de recursos amb la finalitat de garantir el benestar dels nostres ciutadans amb polítiques socials, l’assistència a les capes socials més desfavorides i la realització de polítiques culturals, entre moltes altres, que es realitzen des de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

La importància de les mancomunitats és recollida en la modificació de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com en La Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

Ambdós normatives manifesten el paper rellevant de les mancomunitats i de la col·laboració de les entitats locals per a la gestió de serveis en comú, perquè des de posicions i interessos comuns poden donar-se respostes més eficaces davant la crisi en la qual vivim.

Des d’estes posicions comunes i amb una gestió exemplar, es poden crear polítiques d’economia d’escala, obtindre més o menys en la que absolutament tots i cadascú dels pobles i ciutats de la comarca es poden vore afavorits. És per això necessari aconseguir un bon finançament econòmic que dote de majors capacitats a les mancomunitats.

Per tot això, proposem al Plenari de l’Ajuntament de ___________, la següent

PROPOSTA:

PRIMER. A la Comunitat Valenciana s’han creat en 30 anys 60 mancomunitats de municipis, associacions voluntàries de dos o més municipis per a l’execució d’obres i serveis de caràcter municipal, fet que ha permés conjuminar el complex mapa municipal amb una major capacitat gestora, que, en ocasions, de forma individual no podrien ser assumides pels municipis que les integren, ja que facilita l’adopció consensuada d’acords entre les diferents sensibilitats per a la gestió unificada de recursos, per a la millor prestació de serveis en resposta a les exigències d’una societat moderna demandada pels ciutadans.

SEGONA. Es reconeix a les mancomunitats com un instrument aglutinador d’interessos i gestor de serveis per a un millor desenvolupament sostenible, en especial en aquelles zones que troben majors dificultats de diversa índole, proporcionant igualtat en la prestació dels serveis, i que redunda en una millora singular de la qualitat de vida dels ciutadans.

Així mateix, i en especial referència als petits municipis, reconèixer la utilitat d’aquestes institucions per als veïns evitant desplaçaments a altres administracions més allunyades que dificulta l’accés, en igualtat de condicions, als serveis públics als que tenen dret.

TERCERA. Les mancomunitats són l’instrument de cooperació interadministrativa que permet la prestació comuna de serveis de competència municipal, harmonitzant els principis d’eficàcia i eficiència, amb uns objectius d’homogeneïtzar la prestació de tots els serveis en tots els municipis mancomunats i la seua qualitat en el conjunt de la nostra Comunitat Autònoma.

QUARTA. En estos moments de crisi, en els quals, abans de tot, hem de procurar la prestació de serveis de qualitat amb criteris d’eficàcia i eficiència, hem de ressaltar que les mancomunitats valencianes són administracions generadores de beneficis socials i econòmics, per l’eficiència en el gasto, optimació de recursos, economies d’escala i simplificació de la gestió.

QUINTA. L’Ajuntament de _________ advoca per la consecució d’un desenvolupament ple de les Mancomunitats de Municipis, i es compromet remoure obstacles en matèria del finançament, que sens dubte presenten greus perjudicis i provoca que es troben sense disponibilitat econòmica per a afrontar la prestació dels serveis mancomunats, a més de suposar en la pràctica un fre a futurs serveis susceptibles de ser mancomunats.

Per tot això, reivindicar el paper de les mancomunitats, com a gestores de serveis municipals en una economia d’escala que repercuteix positivament en la prestació dels serveis públics, acordant traslladar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la Federació Espanyola de Municipis, a les Federacions Territorials de Municipis, així com el Consell de la Comunitat Valenciana, la postura unificada del municipalisme valencià, de mantenir l’existència de les mancomunitats de municipis com a entitats locals en la futura legislació que desenvolupe el règim local.

SEXTA. Traslladar este Acord a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, als Grups Polítics de les Corts valencianes, a la Diputació Provincial de València, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

This article has 1 comments

  1. Pingback: #somSafor, ens coneixes. Pel treball fet i pel compromís, participa del canvi amb nosaltres! – Compromís per Safor-Valldigna

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *