• Les mancomunitats són entitats públiques que es troben en un segon escaló de l’administració local, amb l’objectiu de donar resposta a necessitats de la ciutadania i amb un plantejament supramunicipal.

El caràcter comarcal de la mancomunitat li permet afrontar algunes qüestions des d’un àmbit més ample que el propi municipi: serveis bàsics, tractament de residus, ordenació del territori, transport públic, atenció a la població en general, infraestructures diverses (viaries, sanitàries, escolars, etc.).

  • És una administració propera a la ciutadania, que coneix perfectament les seues necessitats i la realitat, social i econòmica que l’envolta. Perquè té representació de tots i cadascun dels ajuntaments de la comarca.

  • Un dels grans avantatges del serveis mancomunats és que formen un equip multidisciplinar, on hi ha treballadores socials, psicòlogues, pedagogues, tècniques de desenvolupament local i d’ocupació, etc., així com disposar d’un pressupost per a reciclatge professional i adquisició de materials per a l’exercici de les funcions tècniques.

  • La Mancomunitat de la Safor funciona des de fa 30 anys. En tota la seua trajectòria ha anat augmentant i diversificant els serveis que presta i les activitats que realitza. En estos moments estan tots 31 pobles de la comarca. Mai ningú no ha posat en dubte la idoneïtat dels serveis, ni la seua qualitat ni la professionalitat dels treballadors/es de la Mancomunitat. Quan fa anys algun poble s’ha eixit sempre ha estat per raons partidistes, mai econòmiques ni de qualitat dels serveis.

  • La Mancomunitat és una entitat sanejada i ben gestionada que tindria superàvit, però a hores d’ara té una manca greu de liquiditat pels importants deutes sobre tot de la Generalitat Valenciana, però també de l’Ajuntament de Gandia.

  • Els representants polítics en la Mancomunitat no tenen assignació econòmica; només la presidència i les vicepresidències tenen una discreta compensació econòmica. Tampoc manté assessors ni altres càrrecs polítics que cobren cap quantitat de diners.

A la Mancomunitat de la Safor només cobren salari els treballadors i treballadores que realitzen el seu treball en els diferents serveis.

Eixa és la gran diferència amb les diputacions, on cobren hi ha un fum d’assessors també amb salari.

  • La Mancomunitat és una administració pública la pertinença a la qual és voluntària; per això que les decisions s’han de prendre, necessàriament, per consens. Eixa i no altra ha estat la decisió de presidències rotatòries.

This article has 3 comments

  1. Pingback: Compromís revindica que a Gandia també #somSafor – Compromís per Gandia

  2. Pingback: Compromís revindica que a Gandia també #somSafor | #somSafor

  3. Pingback: Compromís per Safor-Valldigna

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *