La Federació Espanyola de Municipis i Províncies, junt al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, concedix dos premis per bones pràctiques a la Mancomunitat de Municipis de la Safor

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies junt al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha concedit dos premis a la Mancomunitat de la Safor, dins la Convocatòria del I Concurs de Bones Pràctiques Municipals en la Prevenció de l’Abandonament escolar i l’Atenció de l’Assetjament Escolar, per dos projectes presentats per Serveis Socials i el Gabinet Psicopedagògic.
Des de l’Equip de Serveis Socials, s’ha presentat el projecte Pla d’absentisme escolar i prevenció de l’abandonament escolar, amb la finalitat d’aconseguir la plena escolarització de tot l’alumnat en l’etapa de l’ensenyament obligatori. Es tracta d’un treball de coordinació de totes les parts implicades: centres educatius, policies locals i Serveis Socials. En el dit pla es presenten tot un seguit d’objectius i de propostes que impliquen els mateixos menors, les seues famílies, els centres educatius, els serveis municipals i la societat en general.
Des del Gabinet Psicopedagògic, el projecte presentat s’anomena Detecció i intervenció primerenca en conductes d’assetjament escolar. Este tema sempre ha sigut una preocupació generalitzada tant de la comunitat educativa com de la societat en general.
Les actuacions preventives són les que millor resultats donen en la intervenció en estes situacions tan greus i dramàtiques. També en este projecte s’inclou les actuacions amb l’alumnat, les famílies, el professorat i els municipis.
Des dels ajuntaments i amb la intervenció dels serveis de la Mancomunitat es pretén minorar la incidència de situacions tant d’abandonament escolar com d’assetjament en l’àmbit escolar.
Per a afavorir l’intercanvi d’experiències en estos àmbits, la FEMP editarà un manual que recollirà tots els programes seleccionats, per a ser distribuïts entre tots els ajuntaments.
El premis es lliuraran en una Jornada prevista per a final del mes de novembre a Madrid, on també es presentaran totes les experiències premiades.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *