La Federació Espanyola de Municipis i Províncies, junt al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, concedix dos premis per bones pràctiques a la Mancomunitat de Municipis de la Safor

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies, junt al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, concedix dos premis per bones pràctiques a la Mancomunitat de Municipis de la Safor

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies junt al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha concedit dos premis a la Mancomunitat de la Safor, dins la Convocatòria del I Concurs de Bones Pràctiques Municipals en la Prevenció de l’Abandonament escolar i l’Atenció de l’Assetjament Escolar, per dos projectes presentats per Serveis Socials i el Gabinet Psicopedagògic. Des de l’Equip de Serveis Socials, s’ha presentat el projecte Pla d’absentisme escolar i prevenció de l’abandonament escolar, amb la finalitat d’aconseguir la plena escolarització de tot l’alumnat en l’etapa de l’ensenyament obligatori. Es tracta d'un treball de coordinació de totes les parts implicades:…Read more
  • 1
  • 2